Vijesti

Tjedan dana s invalidima rada

Tjedan dana s invalidima rada

Vijesti
Hrvatski savez udruga invalida rada već četvrtu godinu organizira Nacionalnu kampanju #Tjedan dana s invalidima rada u sklopu Nacionalnog dana invalida rada koja će trajati od 15. do 21. ožujka 2021. Ovom kampanjom želi se upozoriti javnost na opće i posebne probleme invalida rada , te moguće prijedloge za rješavanje istih. U Republici Hrvatskoj se svake godine 21. ožujka obilježava Nacionalni dan invalida rada. Obilježavanje ovog dana važno je zbog upoznavanja javnosti na prava i interese invalida rada . Prema podacima Hrvatskog zavoda za Mirovinsko osiguranje , invalida rada u Hrvatskoj ima 107357 korisnika invalidskih mirovina i naknada s naslova ozljeda na radu i profesionalne bolesti a ukupno u Registru osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na dan 23. siječnja 2020 registrirano je 496.646 osoba s invaliditetom ,…
Pročitaj više
Podjela paketa za ožujak

Podjela paketa za ožujak

Vijesti
Djelatnice Udruge invalida rada ĐAKOVO u sklopu projekta Zaželi - Radom do osmijeha preuzele su i podijelile pakete za svoje korisnike. Paketi sadrže osnovne higijenske i kućanske artikle kojim se olakšavaju održavanje i čišćenje kućanstava korisnika te time poboljšava kvalitetu života korisnika. Nabava paketa financirana je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.
Pročitaj više
Podjela paketa za veljaču

Podjela paketa za veljaču

Vijesti
Djelatnice Udruge invalida rada ĐAKOVO u sklopu projekta Zaželi - Radom do osmijeha preuzele su i podijelile pakete za svoje korisnike. Paketi sadrže osnovne higijenske i kućanske artikle kojim se olakšavaju održavanje i čišćenje kućanstava korisnika te time poboljšava kvalitetu života korisnika. Nabava paketa financirana je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.
Pročitaj više
Podjela paketa za siječanj

Podjela paketa za siječanj

Vijesti
Djelatnice Udruge invalida rada ĐAKOVO u sklopu projekta Zaželi - Radom do osmijeha preuzele su i podijelile pakete za svoje korisnike. Paketi sadrže osnovne higijenske i kućanske artikle kojim se olakšavaju održavanje i čišćenje kućanstava korisnika te time poboljšava kvalitetu života korisnika. Nabava paketa financirana je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.
Pročitaj više

POZIV!

Vijesti
Udruga invalida rada Đakovo i predsjednik Udruge Stjepan Fekete poziva sve invalide , nemoćne i starije osobe da se jave u Udrugu kako bi iz zabilježili u našu evidenciju te imali u vidu u budućim projektima pružanja pomoći i podrške najpotrebnijima! Udruga radi svaki dan u vremenu od 07:00-15:00 sati na adresi V.K.A.Stepinca 12. Telefon je 821-228 ili mob 0915939299.
Pročitaj više
Podjela paketa za prosinac

Podjela paketa za prosinac

Vijesti
Djelatnice Udruge invalida rada ĐAKOVO u sklopu projekta Zaželi - Radom do osmijeha preuzele su i podijelile pakete za svoje korisnike. Paketi sadrže osnovne higijenske i kućanske artikle kojim se olakšavaju održavanje i čišćenje kućanstava korisnika te time poboljšava kvalitetu života korisnika. Nabava paketa financirana je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.
Pročitaj više