Kontakt

UDRUGA INVALIDA RADA ĐAKOVO

Predsjednik: Stjepan Fekete
Tajnik: Silvija Brataljenović

Telefon: +385 (0)31 821 228
Fax: +385 (0)31 821 228
Email: feketestjepan@gmail.com

Ulica kardinala Alojzija Stepinca 12
31 400 Đakovo


 

Kontaktirajte nas putem kontakt forme