Izvještaj o radu

Udruga invalida rada radi 2 puta tjedno, utorkom i petkom od 09:00 do 12:00 sati, i svaki puta nas posjeti veliki broj naših  stalnih članova i potencijalnih novih članova.

Prilikom učlanjenja i rješavanja određenih pogodnosti za svakog pojedinog člana potrebno je mnogo razumijevanja i prilično posla, zbog kopiranja svih rješenja, izrade članske iskaznice, i  pomoći pri ostvarivanju prava. Zbog toga postoji i potreba za duljim radnim vremenom i za većim prostorom, jer Udruga sada djeluje u prostoru veličine 12 m2 ali nažalost nismo u mogućnosti to ostvariti zbog teške financijske situacije.

Udruga je poslala nekoliko zamolbi za dodjelu većeg i prilagođenog prostora za invalide, ali niti jedna molba nije odobrena.


Udruga invalida rada je od prošle godine do sada  povećala  svoje članstvo. Udruga učlanjuje i pridružene članove u svoje članstvo- to su članovi koji podupiru rad udruge i za njih je članarina 20kn godišnje.

Isto tako Udruga je radila na upoznavanju članova sa njihovim pravima i pomogla im u ostvarivanju tih prava. Tako da je mnoštvo naših članova oslobođeno plaćanja parkiranja u cijeloj Hrvatskoj, isto tako članovi su ostvarili pravo na vinjetu.

Također smo članovima pomogli pri ostvarivanju oslobađanja pretplate za televiziju i telefon.  Isto tako određeni broj članova ostvarilo je pomoć za socijalnu skrb starima i bolesnima, a najviše ih je ostvarilo pomoć u neplaćanju komunalne naknade za uređenje grada, u onom postotku koliki je postotak invalidnosti.


Udruga invalida rada u proteklim godinama organizirala je nekoliko izleta i to: uglavnom u šoping na Koridor, Baranju, Vukovar, Tordince te na razne seminare i predavanja.

U Vukovaru smo položili vijence i svijeće kod križa i posjetili Memorijalni centar i groblje. Predsjednik Udruge sudjelovao je na skupštini UIR Zagreb.  Isto tako udruga je za svoje članove organizirala ljetovanja u Podgori u  jesen, gdje je odaziv članova bio velik. Posebno velik odaziv i zadovoljstvo naših članova bude zbog 10-tero dnevnog boravka u Turističko-zdravstvenom centru Banja Vrućica u Tesliću, i to svake godine u proljeće i jesen.


U cilju nam je svake godine obići teško bolesne,starije i nepokretne članove u gradu Đakovu ali i u općinama: Levanjska Varoš, Gorjani, Strizivojna, Viškovci, Drenje, Semeljci, Satnica Đakovačka, Trnava, Punitovci iz kojih dolazi puno naših članova.

Na prijašnjim sjednicama donijeta je odluka da se obiđu stariji i bolesni članovi , te da im se uruče Božični paketi. Prikupljeno je i podjeljeno ukupno 40-tak paketa najugroženijima. Dio paketa financirao je i grad Đakovo. Udruga je isto tako zamolila građane koja posjeduju  invalidska kolica i druga ortopedska pomagala, a više im nisu potrebna da ih doniraju i pomognu onima kojima je potrebnije.


Udruga invalida rada financira se od donacije grada Đakovo  i od članarine, te od nekoliko donacija Općine Đakovo i Županije Osječko-Baranjske, Isto tako svim općinama podnijeta je zamolba za pomoć u financiranju Udruge u okviru njihovih mogućnosti, ali nijedna se općina nije odazvala zamolbi.


Udruga je također podnijela zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za financiranje zapošljavanja jedne osobe u udruzi kroz program Javnog rada za opće dobro , koji je ocijenjen pozitivno te je zaposlena jedna osoba na administrativnim poslovima na razdoblje od 6 mjeseci ( od kolovoza 2014 do veljače 2015).

Isto tako podnesena je prijava za program Javnog rada- pomoć zajednici te je program ocijenjen pozitivno i zaposlena je jedna osoba u trajanju od 16.08.2016-15.11.2016. Te udruga sada rada i na programu Zaželi- zapošljavanju žena.