Tjedan dana s invalidima rada

Hrvatski savez udruga invalida rada već četvrtu godinu organizira Nacionalnu kampanju #Tjedan dana s invalidima rada u sklopu Nacionalnog dana invalida rada koja će trajati od 15. do 21. ožujka 2021.

Ovom kampanjom želi se upozoriti javnost na opće i posebne probleme invalida rada , te moguće prijedloge za rješavanje istih. U Republici Hrvatskoj se svake godine 21. ožujka obilježava Nacionalni dan invalida rada. Obilježavanje ovog dana važno je zbog upoznavanja javnosti na prava i interese invalida rada . Prema podacima Hrvatskog zavoda za Mirovinsko osiguranje , invalida rada u Hrvatskoj ima 107357 korisnika invalidskih mirovina i naknada s naslova ozljeda na radu i profesionalne bolesti a ukupno u Registru osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na dan 23. siječnja 2020 registrirano je 496.646 osoba s invaliditetom , od čega je 196.609 žena (39,6%) te 300.037 muškaraca ( 60,4 %).

Udruga invalida rada Đakovo temeljna je udruga Hrvatskog saveza udruga invalida rada , te sudjeluje u provođenju ove kampanje.

Svim članovima , invalidima rada čestitamo nacionalni dan invalida rada . Predsjednik UIR Đakovo

Stjepan Fekete

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *