Grad Đakovo i Udruga invalida rada Đakovo potpisali su ugovor o darovanju bicikala

Dana 21 rujna Grad Đakovo i Udruga invalida rada Đakovo potpisali su ugovor o darovanju bicikala te kao partner na projektu “Zaželi – Program zapošljavanja žena”, grad Đakovo daruje Udruzi 11 komada bicikala za potrebe provedbe projekta “Radom do osmijeha “-Zaželi-faza 2.

Udruga je s velikom zahvalnošću primila ovaj dar te će se time poboljšati provedba projekta i olakšati ženama mobilnost u obilasku korisnika.