Petnaest žena potpisalo ugovore u radu na određeno na našem projektu

Dana 31.07.2020 , 15 žena potpisalo je ugovore o radu na određeno vrijeme za rad na našem projektu “Radom do osmijeha ” u sklopu kojega će 12 mjeseci raditi na poslovima pomoći u kući i skrbi za 90 korisnika.
Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.392.645.00 kn, a naša ga udruga provodi skupa s partnerima Grad Đakovo , Centar za socijalnu skrb i Hrvatski zavod za zapošljavanje.